Forfatterskab

Jeg er forfatter/medforfatter til følgende bøger:

Bogomslag: Rørt, Ramt og Rystet
Rørt, Ramt og Rystetmore_vert

Supervision og den sårede hjælper

Rørt, Ramt og Rystetclose

Titel:Rørt, Ramt og Rystet
Undertitel:Supervision og den sårede hjælper
Forfatter:Susanne Bang
Udgivelsesår:2002
ISBN:9788741201092

Bogen handler om, hvordan professionelle hjælpere påvirkes af deres arbejde og om supervision i den forbindelse.

Hvad betyder det for en enkelte behandler hver dag at blive udsat for andre menneskers lidelser, og hvad betyder det i årevis at blive udsat for kontakt med de mest smertefulde dele af menneskelivet gennem sine klienter eller patienter?

I bogens første del gennemgås hvilke personlige udviklingsmuligheder der ligger i arbejdet med andre mennesker, men også hvordan behandleren kan blive så følelsesmæssigt påvirket af klienternes problemer, at han eller hun selv blivet psykisk truet - såkaldt sekundært traumatiseret.

Anden del handler om, hvordan supervision kan udføres i en række forskellige situationer, hvor behandleren er særligt følelsesmæssigt påvirket i arbejdet. Dette illustreres gennem talrige eksempler.

Der afrundes med anvisninger på, hvad den enkelte behandler kan gøre for sig selv og hvad man på arbejdspladsen kan gøre for hinanden.

Rørt, ramt og rystet henvender sig især til supervisorer og supervisander, men i øvrigt til alle der gennem deres arbejde må forholde sig til andre menneskers smerte, ulykke og eksistentielle problemer.

Bogen findes også på norsk:

Rørt, Rammet og Rystet
- Faglig vekst gjennom veiledning.

Gyldendal, akademisk, Oslo, 2002

Bogomslag: Skjulte Ressourcer
Skjulte Ressourcermore_vert

Supervisionsgruppen og dens arbejdsmåder

Skjulte Ressourcerclose

Titel:Undskyld, men det er min første krig
Undertitel:Om psykosocial træning under vanskelige forhold
Forfatter:Susanne Bang, Lars Koberg Christiansen og Ken Heap
Udgivelsesår:1999
ISBN:87-7320-869-8

Bogen beskriver forfatternes omfattende arbejde i det tidligere Jugoslavien under borgerkrigen i halvfemserne.

Det drejer sig om træning og supervision - først i Kroatien, senere i Bosnien, af terapeuter, psykologer, læger, socialrådgivere og pædagoger i deres arbejde med de mange flygtninge og fordrevne.

Der berettes både om det praktiske arbejde og dets teoretiske indhold, men er også præget af kritiske reflektioner over de udfordringer og dilemmaer som ligger i internationalt hjælpearbejde på tværs af kulturer og fra velstandskulturer til traumatiserede modtagerlande og -kolleger.

Bogen er ment som et arbejdsredskab for fagfolk på vej til eller aktuelt engageret i tilsvarende projekter, samt som et hjælpemiddel til kolleger som har brug for at evaluere tilbagelagte internationale hjælpeprojekter.

Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket.

Bogomslag: Undskyld, men det er min første krig
Undskyld, men det er min første krigmore_vert

Om psykosocial træning under vanskelige forhold

Undskyld, men det er min første krigclose

Titel:Skjulte Ressourcer
Undertitel:Supervisionsgruppen og dens arbejdsmåder
Forfatter:Susanne Bang og Ken Heap
Udgivelsesår:2000
ISBN:9788741201177

Bogen sætter fokus på den ressourcemængde som ligger i supervisionsgruppens egne kræfter og potentialer.

Forskellige måder at mobilisere gruppen på beskrives meget konkret og eksemplificeres.

Dette er en arbejdsbog for supervisorer, konsulenter, faglige vejledere samt for medlemmer af supervisionsgrupper.

Bogen inkluderer også teoretisk materiale om de gruppeprocesser, som giver form og liv til grupperne, inklusive interaktion, normdannelse, konflikt, splitting og parallel processer.

Bogen findes også på norsk:

Skulte ressurser: om veiledning i grupper, Universitetsforlaget, Oslo, 1999, 200 s.