Susanne Bang

Psykoterapeut - Supervisor - Foredragsholder - Underviser

Min baggrund

Psykoterapeut, Supervisor, Foredragsholder og Underviser

Portræt af Susanne Bang

Jeg er oprindelig uddannet som socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i København i 1968. Uddannede mig som bioenergetisk psykoterapeut fra Bioenergetic Institute (NY) i begyndelsen af 80'erne. Siden har jeg være selvstændig praktiserende psykoterapeut, supervisor og underviser. Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg har suppleret min psykoterapeutiske træning med en uddannelse hos David Boadella og hentet inspiration fra en lang række kurser hos bl.a. Albert Pesso, Peter Levine m.fl.. Certificeret Imago Relations Terapeut fra 2004. De sidste 20 år har jeg arbejdet med mindfulness, meditation og metoden ”inquiry”, - individuelt og i gruppe hos psykoterapeut Bente Dessau og de sidste 10 år i Wales i ”Ridhwanskolen”.

Jeg har gennem årene superviseret og undervist rundt i landet, men også i England, Norge, Sverige og Bosnien/Kroatien (under krigen 1991 – 1995). Således har en del at mit arbejde i halvfemserne handlet om tværkulturelt arbejde og arbejde med flygtninge og indvandrere.

Jeg har gennem mange år uddannet og videreuddannet supervisorer og konsulenter, alene og sammen med min nu afdøde kollega Ken Heap. - bl.a. på professionshøjskolen Metropol, på det tidligere Kempler Institut, i Dansk psykoterapeutforening, Dr. Holmskurserne, Norge m.fl.

Min tilgang både som terapeut og supervisor er ”integrativ”, dog med vægt på det psykodynamiske, kropspsykologiske og eksistentielle.

Terapi

Selvstændig terapeut siden 1986

Individuel terapi

Jeg arbejder med de mere alment menneskelige livsudfordringer/-temaer, som kan ramme de fleste af os: depressive tilstande, angst tilstande, eftervirkninger af alvorlige tab og traumatiske begivenheder, forvirring mht relationer, overforbrug af forskellig slags m.v.

Jeg har desuden en særlig interesse for de arbejdsmæssige stresspåvirkninger, der kan opstå hos professionelle hjælpere og omsorgspersoner, som over tid har været for belastede, - på arbejde og måske også på hjemmefronten.

Parterapi

Jeg er uddannet Imago Parterapeut og bruger imagodialogen som en del af mit pararbejde.

Arbejdet kan rette sig mod: oplevelser af svigt og ensomhed i parforholdet, opslidende skænderier, utroskab, en længsel efter noget bedre og mere nært og intimt, sexuelle problemer, efterfødselsreaktioner hos både mor og far, gensidige afvisninger m.m.

Supervision

Supervisor indenfor alle grene af de psykosociale og sundhedsmæssige områder siden 1975

Jeg betragter supervision som en livslang læreproces. Den ikke alene udvikler den udøvende professionelle hjælper både fagligt og personligt, men mindsker også risikoen for udbrændthed, sekundær traumatisering og stresss.

Udover arbejdet med at forstå klienten/klientsystemet lægger jeg i min supervision stor vægt på klargøring og bevidstgørelse af hvad der er på spil mellem behandler og klient samt hos behandleren selv (modoverføringsreaktioner).

Således ser jeg de vigtigste elementer i en supervisionsproces som åbenhed, mod til at gå ind i ukendt land, langsomhed, intens nysgerrighed, kropslig og følelsesmæssig bevidstgørelse, grundig refleksion, accept og anerkendelse.

Jeg superviserer primært psykoterapeuter og rådgivere med behandlingsarbejde eller supervisions/konsultations arbejde.

Individuel supervision

Alle aspekter af arbejdet kan her tages op, inclusive prioriteringer i arbejdslivet og arbejdslivets forholdet til den private sfære.

Gruppesupervision

Det drejer sig her om individuel supervision i gruppe med særlig vægt på intens og meget varieret brug af gruppens medlemmer under den enkelte session. Supervisionen bliver i høj grad en fælles læring og inspiration omend den enkelte supervisand er i fokus (som beskrevet i min bog, Skjulte Ressourcer ).

Supervision og Sekundær Traumatisering

Et sted mellem terapi og supervision ligger arbejdet med de arbejdsrelaterede psykofysiske forstyrrelser, som især har deres udspring i stærkt følelsesmæssigt belastende klientkontakter. I en gruppe af professionelle hjælpere med dette fokus (eller individuelt), arbejder vi med at se på disse påvirkninger, både i privatlivet og i klient/patient-arbejdet. Yderligere ser vi på, hvordan ubalancerne kan hænge sammen med hjælperens egne livsoplevelser og ubevidste holdninger.

Retrospektiv supervision

En særlig form for supervision er arbejdet med gamle ”arkiverede” sager. De fleste behandlere har uafsluttede klienthistorier, som bliver ved med at tage energi og faglig tillid fra dem. At få disse sager bevidstgjort og forstået vil give dem en bedre plads i den faglige ballast og kan vendes til læring og selvtillid.

Undervisning

Undervisning, Foredrag og Temadage

Undervisning

Udover at være gæstelærer på forskellige uddannelser, laver jeg også kortere kurser. Dels i alle emner der handler om supervision (se mine bøger om dette) men også workshops om hvordan vi bliver påvirkede følelsesmæssigt i arbejdet med andre mennesker lidelser og hvordan vi kan hjælpe os selv og hinanden med at forebygge denne form for udbrændthed og stress.

Foredrag

Jeg tager ud og holder foredrag om Sekundært Traumatisk Stress og hvilken betydning det har for det private og arbejdsmæssige liv for alle slags professionelle som arbejder med andre menneskers ekstreme livsoplevelser.

Temadage

Jeg holder temadage (halve og hele dage) for behandlere hvor jeg indbygger små gruppeøvelser, hvor folk får lejlighed til at blive mere bevidste om hvor de selv befinder sig i forhold til emnet.

Bøger

Jeg er forfatter/medforfatter til følgende 3 bøger

Bogomslag: Rørt, Ramt og Rystet

Rørt, Ramt og Rystet

- Supervision og den sårede hjælper

Mere information

Bogomslag: Skjulte Ressourcer

Skjulte Ressourcer

- Supervisionsgruppen og dens arbejdsmetoder

Mere information

Bogomslag: Undskyld, men det er min første krig

Undskyld, men det er min første krig

- Om psykosocial træning under vanskelige forhold

Mere information

Kontakt

+45 2683 2120
susbang@gmail.com

Din besked kunne ikke sendes. Prøv at bruge din egen mailklient og send din mail til susbang@gmail.com.

Din besked er blevet sendt.